Arkiv

Annonse


49 mill. foran skjema

Arkiv– Selskapet har så langt i år et positivt resultat på fem millioner kroner, sier en fornøyd adm. direktør Jan Kåre Pedersen i Telenor Installasjon til Dagens Telecom.

Berømmer de ansatte
– Det har vært stor vilje blant de ansatte til å brette opp armene og stå på. Det er de ansatte som har gjort jobben, jeg sitter jo bare her, sier Pedersen.

I fjor hadde Telenor Installasjon et underskudd på 260 millioner kroner. Budsjettet for i år sier fem millioner i overskudd, noe selskapet allerede har nådd. Installasjonssjefen mener at hovedårsaken til det gode resultatet så langt, er innføring av nye rutiner og en innsats for å øke faktureringsgraden hos hver ansatt.

Stor ISDN-etterspørsel
Den enorme etterspørselen etter ISDN er også medvirkende årsak til Telenor Installasjons gode resultater. Selskapet har til og med vært nødt til å leie montørhjelp fra Sverige for å ta seg av alle bestillingene.

Annonse


– Vi har nettopp installert 12.000 ISDN abonnementer hos Statoils ansatte. Vi skal heller ikke legge skjul på at byggeboomen i Norge er til hjelp for å få opp resultatet, sier Pedersen til Dagens Telecom.

Strammet inn kostnader
– Vi har også gjort mye på kostnadssiden, og har snudd organisasjonens fokus mer mot produksjonsapparatet, sier Pedersen til Dagens Telecom.

Han mener det fortsatt er mye å gjøre og ta tak i for Telenor Installasjon. Fremover vil selskapet blant annet satse mer på elektroinstallasjoner. Internt arbeider de med å omskolere 100 montører til dette.

Annonse