Annonse


Universitet på Internett?

Stadige påfyll i form av videre- og etterutdanning skal bli en del av livsløpet, fremgår det av en foreslått videreutdanningsreform. I pakt med dette har NHO gått ut med ønsket om et Internett-universitet i Norge.

Internett-universitetet bør være åpent for alle, skriver NHO i et åpent brev til statsminister Torbjørn Jagland. NHO antar at et åpent universitet vil kunne få over 30.000 studenter. Brevet er undertegnet administrerende direktør Karl Glad.

Målsetning
I brevet skriver Glad at universitetet bør baseres på informasjonsteknologi som undervisningsform.

I følge NHO vil et åpent universitet:

Annonse


 • Gi voksne uten formell kompetanse en mulighet til høyere utdanning
 • Tilby en mer fleksibel læringsform enn dagens universiteter og høyskoler
 • Gi studentene tilleggskompetanse i bruk av IT og multimedia gjennom læringsformer basert på ny teknologi
 • Gi Norge anledning til å bygge opp et spisskompetansemiljø på IT-basert læring

  Må møte teknologiutviklingen

  NHO peker i brevet på globalisering og teknologiutviklingen som faktorer av vesentlig betydning for næringslivets utvikling.

  Det er bare ved å utvikle og opprettholde et høyt kunnskaps- og kompetansenivå at vi kan møte de utfordringene norsk næringsliv er stilt ovenfor, skriver Glad.

  Fleksibilitet

  NHO foreslår at undervisningen i hovedsak skal foregå som fjernundervisning, men med lokale samlinger eller studiegrupper.

  Dette krever at det utvikles læremidler som bygger på det mest avanserte innen informasjonsteknologien, multimedia opplæringssystemer og utstrakt bruk av IT-nettverk.

  Det skal legges opp til undervisningsformer som muliggjør utdanning for dem som er i arbeid.

  Hastesak

  Universitetet bør kunne ta imot sine første studenter i år 2000.

  For å komme raskt i gang med opprettelsen av et åpent universitet foreslår NHO at Regjeringen setter ned en gruppe som består av representanter for myndigheter, arbeids- og næringsliv, utdanningssektoren, medier, studenter og potensielle studenter.

  Annonse