Annonse


De unges medium

En fjerdedel av amerikanske husholdninger er forbundet med Internett. Halvparten av de som ikke har Internett mener at det vil være aktuelt å koble seg opp senere. Det innebærer at over en tredjedel av amerikanske husstander sier at de ikke er interesserte i å få tilgang til nettet.

Over 35 år

Tre fjerdedeler av de som regnet med at de aldri ville koble seg til nettet var over 35 år.

Tallen kommer fra en undersøkelse foretatt av Price Waterhouse.

Annonse


Stjeler fra tradisjonelle medier

Undersøkelsen viser også at husholdinger med Internett hjemme brukte gjennomsnittlig 4,2 timer i uka i «cyberspace». 43 prosent av tiden ble brukt til å samle informasjon. 34 prosent på å sende og å motta elektronisk post. Bare en prosent av tiden ble brukt til å handle.

Tiden som ble brukt på nettet ble tatt fra andre aktiviteter som å se på fjernsyn, lese bøker og tidsskrifter og husarbeide.

Kan bli pop

– Tid brukt på Internett betyr vanligvis at mindre tid brukes på tradisjonelle kanaler for nyheter og underholdning. For å dra nytte av endringen i etterspørselen må næringslivet integrere det nye mediet i sin forretningsstrategi, sier Steven Abraham, som leder Price Waterhouses avdeling for media og underholdningsundersøkelser.

Han sier også at næringslivet ikke skal avskrive de over 35; Internett kan få en like eksplosiv popularitet som fjernsynet fikk i USA på 50-tallet.

Annonse