Annonse


ADSL med forbehold

Dagens Telecom vet ikke om det er redsel for søksmål som ligger bak, men følgende tekst avsluttet pressemeldingen fra Hayes:

Denne informasjonen inneholder framtidsrettede uttalelser basert på ledelsens nåværende planer og forventninger. Slike uttalelser innebærer risiko og usikkerhet som ikke kan forutsies eller tallfestes. Framtidige aktiviteter og resultater av driften kan derfor avvike fra det vi her har skrevet.

Brent barn skyr ilden?

Ikke vet vi om Hayes har brent seg på visjonære produkter tidligere. Forbehold om utvikling av ny teknologi er vel ingen overraskelse for folk i IT-bransjen, men for oss i Dagens Telecom er det en overraskelse at leverandøren går ut og sier det.

Annonse


Se også:

Modem-samarbeid

Annonse