Annonse


Skiller ut nett

Avtalen sørger for økt handlefrihet for Tele Danmark Internet.

Lansering til høsten
– Vi har fått like gode vilkår som våre konkurrenter. Avtalen vil gjøre det mulig for oss å tilby individuelle produkter som er tilpasset kundens behov, sier direktør i Tele Danmark Internet Ole Bjørn.

Han varsler at nye produkter skal lanseres til høsten. I første rekke vil det være et tilbud rettet mot næringslivet og dreie seg om raske kvalitetsforbindelser til Internett.

Annonse


Annonse


Annonse