Arkiv

Annonse


Handelssenter på nett

ArkivInterpost har inngått avtale med Postbanken, Mastercard/Europay, IBM og Microsoft om et pilotprosjekt for handel på Internett. handelsbedrifter innen musikk, reiseliv og klesbransjen deltar i prosjektet.

– Vi har store forhåpninger til at handelssenteret skal få stor gjennomslagskraft, sier utviklingssjef Vidar Sandvik i Interpost. Interpost er Posten og Statens Datasentrals (SDS) felles internettsatsing.

SET

Handelen vil baseres på SET, som står for Secure Electronic Transaction, en standard for betalingstransaksjoner over åpne nett.

Annonse


Bak SET-standarden står Mastercard og VISA. Foreløpig er en betaversjon av SET lansert.
Garantier

Ved bruk av SET påtar kortselskapene seg en sertifikatrolle. Kortselskapene garanterer for gyldig kort og at brukerstedet er ekte. Kortnummeret er skjult, og kan bare leses av betalingskortselskapet.

Nettkunden får sikkerhet for at riktig beløp blir trukket, samtidig som butikken får garanti for betaling.

– SET-standarden ble første gang prøvd ut den 17. april. Da foretok de første kundene betalingstransaksjoner mot Braathen Safes bilettbestillinger, sier Sandvik.

Interposts rolle

Interpost er en brikke i satsingen på handelssenteret. Deres hovedformål med handelssenteret er å komme i kontakt med handelsbedrifter som ønsker strømlinjeformede bestillingsrutiner.

– Vi har ekspertise som jobber med å automatisere informasjonskjeder, slik at bestillingene som kommer inn via nettet overfører data direkte mot økonomi- og logistikk-kjede, sier Sandvik.

Samarbeidspartnere

Europay (Mastercard Norge) sørger for sikker betaling.

Postbanken utsteder flest Mastercard i Norge og har flest lønnkonti.

IBM og Microsoft har utviklet software for handels- og betalingsløsninger for bedrifter som ønsker å gå på nett.

Oppgraderer Posten

Posten sørger for levering av varene.

– Vi har spekulert på om kundene godtar å betale for varene før de har sett dem. Posten vurderer om kundene skal kunne åpne leveransene og sjekke disse før betaling godkjennes.

– Posten har allerede startet forsøk med å utstyre postbud med mobile betalingsterminaler i Oslo og Trondhim og vurderer om dette skal gjelde større deler av landet, sier Sandvik.

Handelssenter

I første omgang skal seks til åtte store handelsbedrifter inngå i pilotprosjektet. Disse skal være inne på handelsnettet i september.

Seinere på høsten er målet å få med et stort antall nye butikker som brukere av SET-standarden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse