Annonse


For få IT-folk

Presset på markedet for IT-kompetente personer brer seg. Nå har mangelen også meldt seg i Bodø, sier Oddmund Jensen til Dagens Telecom. Han er leder for Telenors Forsknings- og Utviklingsavdeling i Bodø.

Ikke riktig bakgrunn

– Vi kunne ansatt 10 til 20 nye utviklere. De siste utlysingene av jobber til vår avdeling i Bodø har gitt dårlig resultat. Det melder seg forholdsvis mange, men få har tilfredstillende bakgrunn.

Telenor Forskning og Utvikling i Bodø er, med 73 ansatte, den største organisasjonen for systemutvikling i Nord-Norge.

Annonse


– Vi søker etter folk med sivilingeniørutdanning, hovedfag eller relevant erfaring fra områdene informasjonsteknologi, telekommunikasjon og elektronikk, sier Jensen.

– Det vi har behov for er kompetente folk som kan arbeide som systemutviklere, rådgivere og prosjektledere.

Flere klager

Jensen har nylig deltatt på et lokalt møte i Bodø Næringslivsforum. Der kom det fram at det ikke bare er Telenor FoU i Bodø som begynner å merke vanskeligheter med nyrekruttering. Også andre bedrifter og forskningsinstitusjoner i regionen har problemer.

Annonse