Arkiv

Annonse


Ambisjoner fra Telenor

ArkivHalvorsen ser for seg en markedsandel på hele 70 prosent i år 2001, men markedsandelen vil variere mellom forskjellige kundesegmenter mener han.

Tøffest i byene
– Konkurransen blir størst i de store byene, mellom de store byene og i større industriområder, sier Halvorsen til Dagens Telecom.

Fra årsskiftet oppløses telemonopolet, og Telenor Nett venter konkurranse fra både Telia, Global One og norske kommuner og el-verk. Allerede fra 1. oktober i fjor kunne elektrisitetsverkene, Forsvaret og NSB legge egne samband med muligheter til å selge overskuddskapasitet.

Kommunalt televerk?
– Kommuner med egne el-verk kan også bli fristet til å lage egne nett for tele og dataoverføring. Konkurransen vil naturligvis bli tøffest i de mest lukrative områdene med flest kunder, sier Halvorsen.

Annonse


Telenor Nett leverer i dag kapasitet til en rekke tjenesteleverandører som også konkurrerer med Telenor. Også el-verkene kjøper kapasitet av Telenor Nett, og Halvorsen kan ikke utelukke at det blir aktuelt for Telenor å kjøpe kapasitet fra el-verkene ved behov.

Investerer 2 milliarder
Telenor Nett har budsjettert med en omsetning på 8,6 milliarder kroner i år. Selskapet investerer årlig rundt 2 milliarder kroner i utbygging av telenettet i Norge.

Selskapet forbereder seg på mindre fortjenestemarginer i fremtiden, men regner med at vekst i volum vil kompensere, eller helst øke fortjenesten.

Se også
Telenor reduserer prisene
Billigere båndbredde