Annonse


Telemedisin til Sverige

Kontrakten effektueres av InfoMedicas stedlige representant i Sverige, Enator, skriver Norsk Lysningsblads EU-bilag.

EDI-baserte meldinger
I kontrakten inngår levering, installasjon og tilpasning av programvaren. Installeringen vil pågå over en periode på ca. tre år.

I programvaren inngår et EDI-basert system for utveksling av informasjon mellom aktører i helsevesenet..

Nordens største
De seks sykehusene som omfattes av kontrakten dekker en befolkning på to millioner.

Annonse


Blant sykehusene som vil installere InfoMedicas programvare, er Nordens største sykehus, Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

InfoMedica planlegger på sikt også framstøt mot det danske og finske sykehusmarkedet.

Annonse