Annonse


Telefonkatalog misbrukes

Må Telenor stoppe salget av CD-ROM-katalogen til firma som bruker den som postliste?

Ønskedrøm
Telefonkatalogen på CD-ROM må være en ønskedrøm for firma som kjøper og selger adresser. Alt er pent ordnet. Har en andre lister tilgjengelig kan en raskt finne kjøpesterke markedsgrupper. Ved hjelp av yrkeslistene kan en også finne fram til grupper som er av spesiell interesse.

Ikke til adressering
Datatilsynet har satt som vilkår for Televerket at telefonkatalogen som er utgitt på CD-ROM ikke skal brukes på noen som helst måte til adressering. Dette er også gjentatt overfor kundene som har kjøpt platene.

– Vi ønsker en tilbakemelding på hva som eventuelt kan være konsekvensen for erververen ved en bruk som strider mot avtalen som er inngått med Telenor, heter det i et brev Datatilsynet har sendt Telenor Media.

Se også:
DM-Huset i dobbeltrolle