Heggelund

Annonse


– Har vært en tøff tid!

HeggelundDu blir ikke populær av å foreslå flytting, sentralisering av arbeidsoppgavene og omfattende omstrukturering i en av Norges største IT-bedrifter.

Tøft
– Jeg innrømmer at det har vært en tøff tid. Omstillingsprosessen på Hisøy er noe av det mest krevende jeg har vært gjennom, sier Tveit åpenhjertig til ukeavisen Telecom Revy.

– Jeg vet ikke hva som gikk direkte galt. Det var en vanskelig og smertefull prosess for både oss i ledelsen og de ansatte på Hisøy. Arbeidsmarkedet og oppdragene i europeisk IT-industri krevde omstillinger for at vi skal kunne overleve i fremtiden. Jeg er meget glad for at vi klarte å bli enige om et godt alternativ som begge parter kunne leve med, sier Tveit.

Hardnakkede rykter
I vinter, gikk det ryktet om at direktøren ville bli fjernet fra sin stilling og få en sentral rolle i Ericsson-konsernet i Sverige. Likeså ble det påstått at Tveit ble overstyrt av konsernledelsen i Stockholm.

Annonse


– Jeg har også hørt de ryktene, men de er bare tull og har lite med realitetene å gjøre. Uten de ansattes innvirkning, samt den norske ledelsens holdning til en felles løsning, ville vi aldri fått et såpass godt sluttresultat. Dette ville aldri vært mulig dersom jeg skulle ha blitt overstyrt fra Stockholm eller andre sentrale personer i konsernet, sier Tveit.

Igjen optimisme
Nå er det igjen gryende optimisme på Hisøy og i administrasjonen i Asker. I løpet av juni vil det bli klart hvor dagens Hisøy-avdeling vil bli lokalisert når leiekontrakten med ABB går ut ved nyttår.

– Ingen ting er enda klarlagt. Men våre alternativer er å bli der vi er, flytte til Uglands planlagte teknologipark i Grimstad eller Sparebanken NORs eiendom Longnum park.

Vil ha felles utbyggingsprosjekt
Ericsson-sjefen mener at IT-industrien vil tjene på å gå sammen om et felles utbyggingsprosjekt, enten det nå ligger på Sørlandet eller på Fornebu.

Uten å foregripe begivenhetenes gang, tror Telecom Revy at Tveit innerst inne vil gå inn for at Hisøy-avdelingen flytter til Uglands planlagte teknologipark i Grimstad. Selv vil han ikke kommentere dette ettersom lokaliseringsplanene legges frem om en liten måned.

Inn for landing
– Det er ingen hemmelighet at vi i Oslo-området har vurdert flere alternativ for vår fremtidige administrasjon, samt forsknings- og utviklingsavdeling. I en periode vurderte vi Nebb-tomta på Skøyen, men i dag gjenstår bare to alternativer, som er Fornebu og her i Asker, sier Tveit.

Vi skjønner godt at Tveit ikke valgte Nebbtomta på Skøyen. Da ville Ericsson-sjefen hele tiden hatt Telecom Revys øyne i nakken ettersom vi både ser over til bygningen som huser Linda Johansens “Lek” og selveste kongsgården på Bygdøy.

Eksportsuksess
Norske Ericsson har i de siste årene gjort det skarpt på eksportmarkedet. I fjor hadde de en eksport på hele 1,2 milliarder kroner, som utgjør 64 prosent av den totale omsetningen. Det betyr i klartekst at Ericsson i IT- og telesektoren bare er slått av Telenor når det gjelder eksport.

Samarbeid med Telenor resulterte blant annet i oppstarten og utbyggingen av Grameen Phone i Bangladesh. Norske Ericsson er nå representert med oppdrag i mellom 25 og 30 land. Foruten Bangladesh har nye markeder oppstått i Angola, Eritrea og Montenegro.

Nye markeder
Til å lede selskapets ytterligere eksportsatsing har Steinar Tveit hentet inn Roar Kristensen, som i en periode har arbeidet med konsernets bredbåndsprodukter i Stockholm.

Både Tveit og Kristensen tror at de nye eksportmarkedene vil komme i Asia og ikke minst i Kina.