Annonse


DM-Huset i dobbeltrolle

Datatilsynet har fått en rekke klager fra publikum, som mener at telefonkatalogen på CD-rom er brukt som grunnlag for å sende ut reklame og lignende. Dette er i strid med konsesjonen Telenor har fått av Datatilsynet for å gi ut telefonkatalogen i elektronisk form.

Forvirrende
– Etter informasjon Datatilsynet har mottatt, er det DM-Huset som står for distribuering av Telefonkatalogens hivte, gule og rosa sider på CD-ROM. DM-Huset er også ansvarlig for Telenor sin adresserings- og distribusjonsvirksomhet.

Datatilsynet ser at denne dobbeltrollen kan være egnet til å forvirre kunden. Datatilsynet ønsker derfor Telenors kommentarer også til dette forholdet, heter det i et brev fra Datatilsynet.

Se også:
Telefonkatalog misbrukes

Annonse