Arkiv

Annonse


Telenor reduserer prisene

Arkiv– Prisreduksjonen for digitale samband blir størst for høyhastighetssamband over lengre strekninger. I tillegg har vi utviklet nye rabattstrukturer basert på kontraktenes varighet, sier adm direktør Thor A. Halvorsen i Telenor Nett til Dagens Telecom.

Fra 23 til 40 prosent reduksjon
– På høyhastighetssamband under tre kilometer senkes prisene med 15 til 20 prosent. For samband over 20 kilometer senkes prisene på alle digitale samband fra 19,2 kbit/s, sier Halvorsen.

Telenor Nett venter sterk økning i trafikken på leide samband, spesielt for 2 Mb mellom store byer. Nye applikasjoner blir innført som krever mere båndbredde, og konkurransen øker som et resultat av at nye tilbydere kommer på markedet når telemonopolet oppløses til neste år.

Lavere marginer, høyere volum
– Vi reduserer prisene for å være konkurransedyktige. I tiden fremover vil marginene reduseres, men samtidig vil volumet øke som følge av økt behov for båndbredde hos kundene, sier Halvorsen til Dagens Telecom.

Se også
billigere båndbredde

Annonse