Annonse


Nokia og Nortel til Viag

I løpet av et års tid skal Viag installere tilsammen 3.500 basestajoner rundt om i Tyskland. Nå er det klart at finske Nokia og kanadiske Nortel får ansvaret for å levere disse basestasjonene. Meningen er å få Viag Interkoms DCS 1800-nett på luften neste sommer.

Taper 1,5 milliarder?
Kontraktsummene er ikke kjent, men de i tysk telebransje anslår man verdien av de to kontraktene til omlag 400 millioner mark (omlag 1,7 milliarder kroner).

Eier-konsernet Viag regner med at teleinvesteringene vil gi konsernet et tap på omalg 350 millioner mark (1,5 milliarder kroner) i år.

Første skritt
Dette er imidlertid bare den første biten i Viags investeringprogram, som anslagsvis vil koste 8,5 milliarder Mark (35 milliarder kroner) i løpet av de neste ti årene.

Annonse


10 prosent av dette skal Telenor skaffe til veie, noe som er en av hovedgrunnene til at Telenorledelsen for tiden prøver å få Stortinget til å vedta en delvis privatisering av det norske selskapet. I følge planene vil Viag Interkom tidligst gå i balanse i år 2001.

Utsettelse
Forøvrig er det nå på det rene at uavklarte forhold ved tysk teleregulering vil medføre at Viag Interkom ikke kan starte arbeidet med å integrere mobil- og fastnett-telefoni før tidligst om et år.

Annonse


Annonse


Annonse