Tollerud

Annonse


Ikke mer til utdannelse

Tollerud– Det er viktig å gjøre næringslivet oppmerksomme på at Regjeringen ikke har budsjettert for økte bevilgninger til utdannelse i årene fremover, sier formann i Stortingets Kirke-, utdannings-, og forskningskomite Jon Lilletun til Dagens Telecom.

Ikke bare valgtriks
Selv om det er valg til høsten, er det tydelig at Lilletuns utspill ikke bare er stemmefisking. Handels- og næringsminister Grete Knudsen sa tydelig fra i Torsdagens innlegg på Studiemøtet for elektronikk og data at det er utdanningsstedene som selv må omprioritere midler for å utbedre og øke studietilbudet.

Sitter på pengesekken
– Ja, det er riktig at det er vi i Stortinget som bevilger pengene, men det skal mye til for å forandre på et budsjett som allerede er vedtatt. Som regel er det bare mindre endringer som kan gjennomføres, sier Lilletun til Dagens Telecom.

Må si ifra
– Næringslivet må si klart i fra om behovet for kompetanse som er tilstede og som vil komme i bedriftene. Det er umulig å planlegge utdanningskapasitet og behov helt korrekt. Men vi må være raskere til å omstille oss, sier Lilletun.

Se også:
En PC på hver 5. elev

Annonse


Annonse


Annonse