Annonse


Hermansen til Nokia

Hermansen slutter som markedsdirektør i Rank Xerox for å tiltre stillingen i Nokia Telecommunications 1. september. Selskapet har vært uten norsk leder etter at Jan Gotteberg sluttet brått 1. november. Siden da har Nokia Telecommunications Norge vært ledet fra Danmark av adm. direktør René Svendsen-Tune.

Ble ikke besatt internt
Nokia bebudet før jul at stillingen skulle besettes internt i deres nordiske organisasjon. Etter hvert gikk Svendsen-Tune bort fra dette prinsippet, og mente at en nordmann igjen burde lede det norske selskapet.

Databakgrunn
Finn Erik Hermansen er sivilingeniør fra NTH og har hovedsakelig arbeidet i databransjen. Før han ble markedsdirektør i Rank Xerox, var han divisjonsleder i samme selskap.

Tidligere har han arbeidet som markedsdirektør i Control Data, adm. direktør i Dataselskapet, samt forskjellige lederjobber innen utvikling, salg og markedsføring i Norsk Data.

Annonse


Venter på deregulering
Han anser det som naturlig at den voldsomme aktiviteten på telemarkedet vil bli enda sterkere etter dereguleringen i 1998, når nye aktører får mulighet til å bygge opp egne nettverk for telefoni og data.

– Nokia Telecommunications Norge har alle forutsetninger for å bli en av de ledende aktørene på dette markedet, sier Finn Erik Hermansen til nyhetsbyrået NewsWire.

Sentral leverandør
Nokia Telecommunications er allerede en sentral leverandør av produkt og systemer til det norske telekommunikasjonsmarkedet. Nokia er verdens største leverandør av DCS 1800 systemer og en av de to ledende produsenter av GSM nettverk. Selskapets GSM og DCS teknologi er bestilt eller levert til 57 telefonselskaper i 31 land.

Annonse


Annonse


Annonse