Annonse


En PC på hver 5. elev

– Norge burde ha en høyere økonomisk satsing i skoleverket, det har vi råd til, sier Jon Lilletun, formann i Stortingets Kirke-, utdannings-, og forskningskomite.

Investering
– I Frankrike ses kunnskap på som en investering og ikke utgifter til drift. Det er viktig å kjøpe inn mer utstyr til skolene, og dette vil tas opp i Stortinget, sier Lilletun.

– Det bør være minst en PC for hver 5. elev for å unngå forskjeller i elvenes kunnskaper og muligheter. Samtidig må utstyret være tilgjengelig, og skolene må få biblioteker som har åpningstider utover vanlig skoletid, sier Lilletun.

Ikke inflasjonsdrivende
– Utskifting av gammelt utstyr vil ikke øke driftsutgiftene, det er kun snakk om en engangsinvestering. Slike investeringer er ikke inflasjonsdrivende og bør dermed foretas, sier Lilletun.

Annonse


Han påpeker ovenfor de tilstedeværende på årets Studiemøte at Regjeringens langtidsprogram ikke har satt av mer penger til utdannelse i årene fremover.

Se også:
Ikke mer til utdannelse