Arkiv

Annonse


Bærekraft på nett

ArkivDu kan nå sende epost til miljøvernministeren:

-Jeg ønsker å få reaksjoner fra et så bredt publikum som mulig på den nye meldinga om bærekraftig utvikling, sier Berntsen.

Ut på nett
Fredag la Miljøverndepartementet fram ei ny Stortingsmelding om Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. Meldinga presenterer prioriteringene for miljøpolitikken framover. Den legges ut på internett.(http://odin.dep.no/repub/96-97/stmld/58/)

Svarer ikke alle
Miljøvernministeren inviterer publikum til å komme med kommentarer eller spørsmål til meldinga.

Annonse


-Vi skal gi kommentarer, men kan ikke svare på hvert enkelt spørsmål, sier Berntsen. Leseren kan enkelt klikke seg inn på de ulike områdene i miljøpolitikken.

Biologisk mangfold
Og hva går så miljømeldinga ut på?

-Det er helt uakseptabelt at så mange arter forsvinner hver eneste dag. Det biologiske mangfoldet er selve forsikringsfondet for livsmiljøet til kommende generasjoner, og det er vår plikt – i samarbeid med andre land – å ta vare på dette, sier miljøvernminister Thorbjørn Berntsen.

I stortingsmeldingen legger Regjeringen opp til en strategi for å bevare det biologiske mangfoldet.

Annonse


Annonse


Annonse