Annonse


Slutter brått i Lotus

I følge en meget knapp melding fra informasjonsansvarlig Hanne Prois Sollid vil Smith-Meyer i følge sin ansettelseskontrakt fratre i månedsskiftet juni/juli.

Henrik Mørck, som er daglig leder av Lotus i Danmark, vil lede det norske selskapet inntil ny daglig leder er ansatt.

– Svein Smith-Meyer har ledet Lotus Development Norway siden 1990. I denne perioden har selskapet hatt betydelig fremgang i det norske markedet. Når Smith-Meyer nå slutter, vil jeg benytte anledningen til å takke ham for hans viktige bidrag til Lotusvekst i Norge, uttaler adm. direktør Torbjörn Sjöö i Lotus Development Nordic AB.

Annonse