Annonse


Tester Tetra

Først ute er med Tetra blir Oslo Sporveier. Men Oslo Energi er som nettleverandør i avsluttende forhandlinger med andre mulige kunder. Får de napp satser de videre på Tetra..

Interne nett
Tetra (Trans European Trunked Radio) er den nye standarden for digitalt mobilradiosamband. Systemet er beregnet på offentlig virksomhet, nødtjenester, transport og forsvar. Tetra kan brukes både til telefoni og til sending av data. Systemet er lukket og svært stabilt. Det gjenstår ennå en del utviklingsarbeid.

Prøver
– Vi har gjort en del tester for å se på hva som er dekningen i praksis når banen passerer ut og inn av tunneler, sier prosjektleder Tor Helge Lyngstøl i Oslo Energi Tele. Systemet skal settes i drift i 1988.

Nå arbeides det med å overtale flere kunder enn Oslo Sporveier. Samtidig må teleoperatøren Oslo Energi bli enige med Statens Teleforvaltning om enkelte vilkår for driften.

Annonse


Lager produkt
– Det blir en utfordring å sette sammen de riktige pakkene. Vi skal ha ferdige applikasjoner som svarer til kundenes ønsker, sier Lyngstøl. Jeg regner med at Tetra vil selge på sin kvalitet. Men nå må vi selge på hva systemet kommer til å bli.

Dataprodukt
Eksempel på dette er integrasjon av Tetra og telefoni. Enkelte bedrifter vil se på dette som en forutsetning, mens for eksempel sporveiene ikke vil ønske muligheten til å sette vanlige telefonsamtaler over til sjåføren på en buss i rute.

En styrke med Tetra er mulighetene for å integrere vanlige teletjenester med datatjenester. Per i dag har systemet muligheter for å sende data med hastigheter på mellom 9 600 og 28 800 baud. Det snakkes også om å forandre overføringsprotokollen og bruke IP til dette. Det åpner for en tettere integrering mot data.

Solid, men stor
Men dagens Tetra-telefoner er større enn sine GSM-slektninger. De sender med tre watt. Lyngstøl antar at flere kunder kommer når Tetra-fonene blir mindre og får en sendestyrke på en watt.

– Da de første mobiltelefonene kom var de store og klumpete. Det er vel trolig at dette skjer også med Tetra-telefoner, sier Area manager Normann Gulliver i utstyrsprodusenten Simoco.

Gulliver har ansvar for selskapets satsing på Tetra i Norge, og han røper at selskapet utprøver lilleputt-versjoner.