Arkiv

Annonse


Nygammel IT

Arkiv– Jeg vil utfordre unge og eldre til å være med på å forme den informasjonsteknologiske delen av framtida i «Det norske hus», og vil sette ned to idégrupper som skal arbeide med dette, sa Rugaas i sin IT-politiske redegjørelse for Stortinget 28. Januar.

Gamle og unge
Mandag presenteres deltakerne i idegruppene. Ministeren har blant annet invitert flere ledende politikere som nylig er pensjonert som deltakere i de Eldres IT-forum. Når det gjelder Ungdommens IT-forum er det god representasjon av ungdomspolitikere, selv om det her også er innslag av personer med tilknytning til ungdomskulturen.

Holdningsskapende
Mandag vil Rugaas redegjøre for de to forums mandat og sammensetning.

I utgangspunktet skal ungdomsgruppa komme med ideer for hvordan IT og Internett kan brukes på ulike samfunnsområder. Spesielt på hvordan ungdomsorganisasjoner kan bruke nettet i sitt arbeid, for eksempel når det gjelder holdningsskapende arbeid mot vold, fremmedfrykt og mobbing.

Annonse


Annonse


Annonse