Annonse


NetNet drifter selv

Samtidig kjøper de de restrende 30 prosent av aksjene i konsulentselskapet NetNova, også lokalisert i Karlstad. NetNova vil mot slutten av året ha 25-30 ansatte. Disse beskjeftiger seg med utvikling av avanserte teleløsninger og konsulenttjenester. Driftssenteret vil bli bygd opp med tilsammen 150-170 ansatte i løpet av de kommende tre årene.

Utdanning
– Årsaken til at vi velger Karlstad er at vi der har fått til et fruktbart samarbeid med länsstyrelsen. De vil sette i gang høyskoleutdanning av teleingeniører som vi trenger mange av i vårt driftssenter, sier konsernsjef Erik Hallberg i NetNet International til Dagens Telecom.

Internasjonal suksess
NetNet har nå omlag 7.000 kunder i Sverige, Norge og Tyskland. Samlet er de nå etablert i sju land. Spesielt er suksessen på det tyske markedet formidabel. der tilbyr selskapet allerede en rekke tjenester som de ikke har i Norge ennå. Her hjemme er det utenlandstelefoni og fast-til-mobil-samband som er produktene.

Annonse


Annonse


Annonse