Arkiv

Annonse


Mannsterkt Studiemøte

ArkivStudiemøtet for elektronikk og data arrangeres i år for 50. gang. Arrangementet er et samlingssted for folk innen forskning og teknologi.

Kjendiser
En rekke kjente personer vil foredra på årets Studiemøte. Torsdag var Handels- og næringsminister Grete Knudsen først ut, etterfulgt av Konsernsjef Tormod Hermansen i Telenor. Fredag vil blant annet Jon Lilletun foredra om IT-revolusjonen sett fra Stortinget.

Ønsker flere kvinner
– Jeg ville starte med «mine damer og herrer» men her er det jo bare en håndfull damer og mest herrer, sa Handels- og næringsminister Grete Knudsen i innledningen til sitt foredrag.

– Vi ønsker selvfølgelig flere kvinner velkommen, men det er ikke så mange av dem i denne bransjen. Men vi prøver hvert år å engasjere kvinnelige foredragsholdere. I år har vi blant annet to dyktige kvinnelige forskere i avdelingen for Yngre forskere, sier daglig leder og generalsekretær Knut Endresen til Dagens Telecom.

Annonse


Selvbærende
– Økonomisk er Studiemøtet selvbærende. Vi har ingen sponsorer, og deltakeravgiften dekker alt. Hverken foredragsholdere eller styremedlemmer får godtgjøring for arrangementet, men 215 deltakere beviser at det er vellykket, sier direktør Ole Johan Haga i Telenor International.

Bedriftene som deltar på Studiemøtet konkurrerer seg i mellom i et kortsiktig tidsperspektiv. Men Haga påpeker er det viktig med samarbeid gjennom slike fora for å utvikle Norsk It-industri.

Annonse