Annonse


IT-folk rømmer staten

Mangel på ingeniører gjør at flere statsetater har store problemer med å gjennomføre sine pålagte oppgaver. Stor etterspørsel fører til at mange ingeniører flykter fra staten til bedre betalte jobber i privat næringsliv, melder nyhetsbyrået NewsWire.

Forsvaret utsatt
Statens vegvesen, Statsbygg, samt Forsvarets Forskningsinstitutt, -forsyningskommandoer og – bygningstjeneste er blant de statlige institusjonene som har problemer med å rekruttere og beholde fagfolk.

Mangler dyktige IT-folk
Alle virksomhetene uttrykker en generell bekymring, men påpeker at mangelen på IT-personell er det største problemet.

Ukeavisa Telecom Revy har i flere artikler det siste året påpekt den negative utviklingen. Først nå slår arbeidsgiversiden i staten alarm:

Annonse


Eget kriseutvalg
– Forsvaret har nå satt ned et eget utvalg som arbeider med tiltak for å bedre situasjonen innen fagområdet IT. I løpet av en uke søkte nylig Forsvarets bygningstjeneste etter 15 nye medarbeidere. Dette tilsvarer hele 10 prosent av ingeniørstyrken i etaten, sier president Svein Vikhals i NITO til nyhetsbyrået NewsWire.

Verst i byene
Problemet med å skaffe ingeniørarbeidskraft til statsetatene er for øyeblikket størst på Østlandet.

I andre deler av landet, særlig utenfor de store byene, er utskiftningstakten langt lavere.

Annonse