Sundfær Kjell

Annonse


Fornyet Advantech-avtale

Sundfær KjellAdvantech satser på et verdensomspennende nett av forhandlere for sine produkter, og Tromsøbedriften KGS Systemer ser distribusjonsavtalen som en viktig anerkjennelse.

Verdensomspennende
Det var på årets Global Distributor Conference i Taipei at avtalen ble undertegnet. Konferansen ble arrangert av Advantech, og samlet deltagere fra 28 land i hele verden.

Eneagentur
Advantech tilbyr blant annet produkter for datainnsamling og måling/styring ved hjelp av PC. KGS Systemer har eneagentur for disse produktene i Norge.

KGS Systemer arbeider først og frems med leveranser av komponenter og systemer til industri over hele landet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse