Annonse


Åpenhet på nett

Torsdag kveld ble det kjent at alt anbudsmaterialet i Forvaltningsnettprosjektet vil legges ut på web. Framgangsmåten er avklart med Nærings- og handelsdepartementet, og er i samsvar med gjeldende regelverk.

Bedre anbudsmateriale
Denne åpenheten ventes å gi bedre anbudsmateriale, og er med på å fremme innsyn i offentlig sektor, opplyser Svein Sefland i Planleggings- og samordningsdepartementet til Dagens Telecom.

Offentlig forvaltning, leverandører og andre interesserte kan på denne måten lese og kommentere forslag til blant annet kravspesifikasjon og avtaleopplegg.

Møte på mandag
Mandag morgen skal det arrangeres et åpent møte i Oslo om framdriften til Forvaltningsnettprosjektet. I følge Sefland vil det på møtet også bli en gjennomgang av utkast til kravspesifikasjon for nettet.

Annonse


Nettadressen er:http://forvaltningsnett.dep.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse