Annonse


Utvikling via Intranett

Tidligere har det vært en omstendelig prosess for giganten å få feedback fra de ansatte på nye produktdesign. Tegninger måtte kopieres og sprees rundt i bedriften, og reaksjoner måtte hentes inn.

Hurtig reaksjon
Med produktdesignet liggende på internwebben – intranettet – får de ansatte anledning til å bidra i konstruksjonsprosessen mye tidligere. Faktisk allerede mens tegningene er på “tegnebordet”.

Ikke bare kan innvendinger og forslag komme tidligere til produktutviklerne, men byråkratiet rundt innsamling blir mye enklere. Her går reaksjoner og forslag rett tilbake til designerne via epost.

Foreløpig er det bare kjøleskap og noen få andre brunevarer som er utviklet på denne måten, men etterhvert skal flere produkter ut på nettet, i følge Nikkei net.