Annonse


Overinvesterer i IT

Det var Jan Øhlcker, administrasjonssjef i Årdal kommune som hevdet dette framfor et hundretalls representanter fra databransje og store brukermiljø i Bergen tirsdag.

Konkurranse
– Det er for lite fokus på kost/nytteverdien av IT-investeringene i offentlig sektor, hevdet Øhlcker.

Dette er betenkelig sett i betraktning av at den politiske forståelse for IT som redskap i kommunal sektor generelt er liten. Ikke sjelden må IT-formålene konkurrere med sykehjemsplasser på offentlige budsjetter.

Overinvesterer
– Hensynet til nytteverdien blir ofte borte i jakten på den siste programvareversjonen. Man overser de konverteringsproblemene som vil oppstå med andre deler av organisasjonen som ikke er like teknologisk oppdaterte. Heller ikke tar man tilstrekkelig hensyn til at de ansatte ofte mangler kompetanse og motivasjon til å utnytte funksjonaliteten i løsningene.

Annonse


Samarbeid
– Sats heller på IT-samarbeid på tvers i organisasjonen, og på at alle ansatte skal ha adgang til sanntidsdata. Det oppnår man snarere ved at hele organisasjonen har samme standard maskinvare, programvare og brukergrensesnitt, enn ved å være teknologisk oppdatert til enhver tid, sa administrasjonssjefen.

Se også:
Små ambisjoner i Bergen
Optimistisk “IT-by”

Annonse


Annonse


Annonse