Arkiv

Annonse


Oslo blir ‘Cyber City’

Arkiv– Vi konkurrerte med Hamburg, Hong Kong og Mexico City. At Oslo fikk konferansen tar jeg som en anerkjennelse av at vi ligger langt fremme på dette området, sier presseansvarlig Vibeke Kløvstad i 6cyberconf til Dagens Telecom. – En slik konferanse er betydningsfull i den forstand at den i stor grad setter standarden for hva som blir diskutert frem til neste konferanse.

Tverrfaglig
Tidligere konferanser har vært amerikanskdominert. Den internasjonale dialogen utvider perspektivene. De sosiale og kulturelle sidene ved cyberspace vil stå i fokus på årets konferanse med særlig vekt på bruken av metaforer. Konferansen har en klar tverrfaglig vinkling ved at det kommer alt fra kunstnere til strenge teoretikere.

Cyberkunst
Publikum vil også kunne se en ny utstilling i kunstnernes hus 7.-15. juni. e~on, som utstillingen heter, konsentrerer seg om norsk elektronisk kunst og viser nye kunstneriske uttrykk som er muliggjort gjennom computerbaserte medier. Verkene behandler globale nettverk, immersive virkeligheter og interaktive grensesnitt.