Annonse


Optimistisk “IT-by”

Dette er noen av konklusjonene i den foreløpige rapporten om Bergens status som IT-by, som ble presentert for et hundretalls representanter for databransje og storbrukere tirsdag.

Vestnorsk IT-sentrum
Undersøkelsen er utført av Norges Handelshøyskole på oppdrag fra Bergen kommune, og er et ledd planene om å lansere Bergen som et vestnorsk IT-sentrum, i konkurranse med Stavanger.

Undersøkelsen omfatter 46 av byens største IT-bedrifter, som i dag har totalt 2.900 ansatte. 36 store brukere, med 790 ansatte, er også med i undersøkelsen. Denne siste delen av undersøkelsen vil Dagens Telecom/Telecom Revy komme tilbake til.

Rekruttering
Gode rekrutteringsmuligheter framheves som den viktigste enkeltfaktoren for at visjonen om Bergen som en konkurransedyktig IT-by skal kunne bli virkelighet. Etablering av et lokalt marked, infrastruktur og et bedriftsnettverk eller en næringspark à la Fornebu-parken, regnes også for å være av stor betydning, viser undersøkelsen.

Annonse


Stryk
Jevnt over er bransjen sånn noenlunde fornøyd med dagens situasjon.

Når det gjelder offentlig tilrettelegging og støtte, får Bergen kommune imidlertid strykkarakter.

Politikerne bør særlig bli flinkere til å arbeide for å skaffe lokale bedrifter større del av forskningsmidlene, og offentlige kontrakter, for eksempel med Forsvaret.

Dagens situasjon
Bedriftsnettverk/møteplasser og rekrutteringsmuligheter kan bli bedre. Politikerne kan gjøre en stor innsats også på dette området.

Infrastruturen og det lokale markedet er det bransjen er mest fornøyd med ved dagens situasjon.

Se også:
Små ambisjoner i Bergen
Overinvesterer i IT

Annonse