Annonse


Øker i turbofart

Norsk Multimediaforum er sannsynligvis Norges raskest voksende bransjeforening og i ferd med å bli etablere multimediebransjen som et tyngdepunkt i norsk IT-miljø. Siden en gruppe på 24 bedrifter startet foreningen i januar 1996, har foreningen i dag rundt regnet 100 medlemmer.

Gule Sider
Multimediebransjen er blant Norges raskest voksende bransjer. I telefonkatalogens Gule sider er det i dag registrert mer enn 150 bedrifter under Internett og multimedia. Tilsvarende tall for september i fjor var 84.

Styrker det norske
Bransjeforeningen har til oppgave å styrke multimediebedriftenes vekstvilkår i Norge. En viktig oppgave i stiftelsesåret har vært å gjøre bransjen synlig . Det gjøres blant annet ved å ta særlig vare på norske løsninger og produkter i et marked som ellers er sterkt preget av engelsk.

Annonse