Deskill

Annonse


Nødhjelp til skoler

DeskillDagens Telecom har tidligere skrevet om at 200 elever må dele på en PC i Tromsøskolene. Nå har næringslivet i byen engasjert seg i saken. De vil nå samle inn brukt datautstyr og formidle dette videre til skolene.

IT-møte
Nylig ble det arrangert et møte i kommunen om IT-situasjonen for skolene i Tromsø kommune, skriver Nordlys.

På møtet deltok representanter fra Den Norske Dataforening, NHO, lærerorganisasjoner, IT-forum Nord-Norge, avdeling for undervisning i kommunen, Universitetet i Tromsø og Norut.

Nødhjelp
På møtet var det enighet om å sette i gang en nødhjelpsaksjon for skolene i kommunen. Dette innebærer at det etableres et mottaks- og distribusjonsapparat for brukt IT-utstyr.

Det vil også arbeides med å bedre samarbeid mellom næringsliv og skole og tilby kompetanseoppbygging for skoleverket gjennom faglige IT-samlinger og bedriftsbesøk.