Godtar ikke egne kort

Handelen på Internett har fått en liten bråstopp. Danske banker vil forby forretninger å bruke det felles kredittkortet Dankort på nettet. Og det gjelder selv om butikkene selv påtar seg risikoen.

Vil si opp avtale
– Hvis forretningene ikke stopper å motta betaling med Dankort på Internettet, så sier vi opp vår avtale med dem, sier administrerende direktør Per Ladegaard i Pengeinstitutternes Betalingssystem (PBS).

Selskapet tilsvarer den norske Bankenes BetalingsSentral. PBS har allerede sendt ut advarsler til et par forretninger. Holdningen blir møtt med hoderysten av det danske næringslivet.

Gebyrfritt
– Jeg kan ikke forstå, at bankene ved hjelp av PBS vil jakte på virksomheter, som selv har tatt på seg risikoen ved Internett-betaling med Dankort, sier administrerende direktør Søren B. Henriksen i Dansk Handel & Service til den danske næringsavisen Børsen.

Grunnen er enkel. I følge dansk lov kan ikke bankene ta betaling for tjenester når Dankortet brukes på nettet. Det kan de derimot hvis det brukes internasjonale kredittkort.

Your email address will not be published. Required fields are marked *