Annonse


Godtar ikke egne kort

Handelen på Internett har fått en liten bråstopp. Danske banker vil forby forretninger å bruke det felles kredittkortet Dankort på nettet. Og det gjelder selv om butikkene selv påtar seg risikoen.

Vil si opp avtale
– Hvis forretningene ikke stopper å motta betaling med Dankort på Internettet, så sier vi opp vår avtale med dem, sier administrerende direktør Per Ladegaard i Pengeinstitutternes Betalingssystem (PBS).

Selskapet tilsvarer den norske Bankenes BetalingsSentral. PBS har allerede sendt ut advarsler til et par forretninger. Holdningen blir møtt med hoderysten av det danske næringslivet.

Gebyrfritt
– Jeg kan ikke forstå, at bankene ved hjelp av PBS vil jakte på virksomheter, som selv har tatt på seg risikoen ved Internett-betaling med Dankort, sier administrerende direktør Søren B. Henriksen i Dansk Handel & Service til den danske næringsavisen Børsen.

Annonse


Grunnen er enkel. I følge dansk lov kan ikke bankene ta betaling for tjenester når Dankortet brukes på nettet. Det kan de derimot hvis det brukes internasjonale kredittkort.