Annonse


Forbinder telefon og data

Prosessoren kan programmeres til å passe de fleste lands forskjellige standarder for telelinjer. Produsenter har fått muligheten for å standardisere på en brikke. Prosessoren betegnes MH88435.

Komplett
Brikken er laget for å være en komplett løsning for kobling mellom overføringsutstyr og telefonnettet, og sjekker når en ekstra telefon på samme nummer blir løftet av.

Forventede bruksområder er i modem, bokser som forbinder fjernsyn og Internett, sikkerhetsutstyr og til måleinstrumenter. Brikken holder IEC 950 standard.