Annonse


Vil ikke regulere priser

Bare når et selskap har enerett eller en svært dominerende stilling i markedet bør det gripes inn med regulering av prisene, dersom det også finnes legale eller andre store hindringer for nye aktører i å etablere seg, heter det i vurderingen av utkastet til nye forskrifter for konsesjonspliktige telenett og teletjenester.

Stilltiende samarbeid
Konkurransetilsynet er skeptiske til at operatørene offentliggjør sine rabatter.

– Dette øker sannsynligheten til et stilltiende samarbeid, heter det i uttalelsen.

Samtidig er operatørene nettopp pålagt å offentliggjøre sine rabatter i de nye forskriftene.

Annonse


Uklart skille
Forskriftene skal regulere forpliktelsene overfor netteiere med konsesjonsplikt. I dag omfatter dette Telenor, Telenor Mobil og Netcom.

Konkurransetilsynet vil også at det skal klargjøres i forskriftene hva som skiller konsesjonspliktige teletjenester og de som ikke trenger konsesjon. Tilsynet vil at det skal klargjøres hvilke plikter eiere av konsesjonspliktige telenett skal ha overfor operatører som ikke har egen infrastruktur. De ønsker ikke at uklarheter skal forhindre nye aktører å etablere seg på markedet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse