Annonse


Slipper utbygging?

Uttalelsen faller i Konkurransetilsynets vurdering av nye forskrifter for konsesjonspliktige telenett og teletjenester. Denne vil regulere forpliktelsene til operatører som tilbyr offentlige teletjenester eller anlegger telenett som offentligheten har tilgang til.

Tvil
– Konkurransetilsynet stiller seg i utgangspunktet tvilende til om det er behov for å pålegge nye DCS-aktører krav til geografisk dekning.

Tilsynet legger til grunn for sin vurdering at de investeringer eksisterende mobiloperatører har lagt ned i utbyggingen av sine nett vil bli reflektert i prisene som avtales for bruk av andre operatørers nett, heter det i en uttalelse som refereres i Konkurransetilsynets informasjonsblad K-Kontakt.

Annonse


Annonse


Annonse