Annonse


Skriv til Donald

Andeby på nettet kommer akkurat tidsnok til Donalds 63-års dag. Går vi nemlig inn på siden med Donalds personlige data ser vi at han ble født 9. juni 1934 i filmen «The wise little Hen», og at hans far er Didrik Duck og at moren heter Lillegull Mc Duck. Han har attpåtil en søster: Della Duck!

Ingen bladerstatning
Nå er ikke Donald på nettet ment å erstatte bladet, men først og fremst tenkt som en kommunikasjonskanal mot lesere i alle aldre. Her vil du finne alt om Donald og Andeby, du kan søke på informasjon om enkeltfigurer, eller klikke deg rundt på Andeby-kartet og se Fetter Antons hus i Snobbestrøket.

Leserbidrag
Du kan selvfølgelig også skrive direkte til Donald, enten det dreier seg om personlige kommentarer eller du vil sende inn svar på oppgaver. Egen vitsespalte med bidrag fra leserne byr også Donald på.

Sidene er enkle, og skal kunne brukes uten omfattende datakunnskaper. men de byr også på muligheter til å laste ned programvare som gir enkle animasjoner og mindre overraskelser.

Donald finner du på http://www.donald.no