Scanfoto

Annonse


Kontrakter til Alcatel

ScanfotoAlcatel skal ovenfor Tafjord Kraftselskap i Ålesund levere 4.000 meter 145 kilovolts 3-leder oljefylt sjøkabel.

I følge Alcatels internavis «Kontakten» skal denne legges i to like lange kabeltraseer øst for Ålesund: Ellingsøy og Grytafjorden. Denne kontrakten har alene en verdi på 19 millioner kroner.

Finnmarkskontrakt
Alcatel Kabel Norge har også inngått kontrakt med North Cape Minerals, som er hjemmehørende på Stjernøya i Finnmark. Alcatel skal være ansvarlig for levering, transport, utlegging og sikring av 7.200 meter 24 kilovolts plastisolert sjøkabel.

Mineralutvinning
North Cape Minerals som utvinner Nefelin, et stoff som brukes i glassindustrien, må erstatte den ene av sine to kabler som går over Stjernsund til Stjernøy i Altafjorden hvor gruvedriften foregår.

Denne kontrakten har en verdi på åtte millioner kroner, melder Alcatels internavis.