Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kontrakter til Alcatel

OSLO: Alcatel Kabel Norge og adm. direktør Terje Dirnes (bildet) har fått to sjøkabelkontrakter med Tafjord Kraftselskap og North Cape Minerals. Kontraktsverdien er på 27 millioner kroner.

Scanfoto
Alcatel skal ovenfor Tafjord Kraftselskap i Ålesund levere 4.000 meter 145 kilovolts 3-leder oljefylt sjøkabel.

I følge Alcatels internavis «Kontakten» skal denne legges i to like lange kabeltraseer øst for Ålesund: Ellingsøy og Grytafjorden. Denne kontrakten har alene en verdi på 19 millioner kroner.

Finnmarkskontrakt
Alcatel Kabel Norge har også inngått kontrakt med North Cape Minerals, som er hjemmehørende på Stjernøya i Finnmark. Alcatel skal være ansvarlig for levering, transport, utlegging og sikring av 7.200 meter 24 kilovolts plastisolert sjøkabel.

Mineralutvinning
North Cape Minerals som utvinner Nefelin, et stoff som brukes i glassindustrien, må erstatte den ene av sine to kabler som går over Stjernsund til Stjernøy i Altafjorden hvor gruvedriften foregår.

Denne kontrakten har en verdi på åtte millioner kroner, melder Alcatels internavis.
Stikkord: Mobil