Arkiv

Annonse


Vil gå eksternt

ArkivFra å være intern leverandør til Telenor, legges nå grunnlaget for å bli en totalleverandør også i det eksterne markedet.

– Vi er forsiktige optimister, sier Jan Kåre Pedersen, som leder Telenor Installasjon med 3.200 ansatte.

Videreutdanning
Etter knapt et halvår ‘in business’ og en ‘startkapital’ på minus 270 milllioner kroner har tiden vært brukt til å bygge opp en intern struktur og markedstilpasse arbeidsrutiner, mannskap og styresystemer. Videreutdannning av et hunderetalls ansatte og like mange lærlinger skal styrke blant annet sterkstrømssiden.

– Vi er imidlertid ikke opptatt av å konkurrere stort på sterkstrøm. Det vi gjør, gjør vi innenfor en totalpakke. Allianser og samarbeidsavtaler er derfor viktige, og de er svært ofte prosjektstyrt. Vår forretningside er å være størst på tele og data og styrke sterkstrømsiden til vi blir slagkraftige, sier Pedersen.

Annonse


Klare grenser
Pedersen har i sin sjefsperiode lagt stor vekt på at Telenor Installasjon skal få sine egne systemer og rutiner. Markedstilpasning er gjennomgangssmelodien, og 1. juni en merkedag: Da får bedriften sitt eget datasystem, som ifølge Pedersen blir langt mer markedstilpasset enn forgjengeren.

– Vi har lagt vekt på å få vårt eget system og er i det hele tatt opptatt av å sette klare grenser mot resten av Telenorsystemet. Vi er vare på alt som kan oppfattes som kryssubsidiering, understreker Pedersen.

Desentral struktur
De ansatte har da også vist stor omstilllingsevne. I alt er 121 plukklager nå en saga blott og grossistløsning er innført. Organisasjonen finnes på nærmere 120 steder i landet, er inndelt i 17 markedsområder og har en utpreget desentral struktur med en hovedledelse som teller knapt 50 mennesker i Oslo.

Et system for elektronisk kommunikasjon mellom selskapets 2500 biler og servicesentrene er under oppbygging. Varene blir levert direkte til montør uten å gå veien om lager. Montøren fakturer direkte fra bilen – og alt er tilrettelagt gjennom det nye datasystemet som er på plass 1. juni.

Resultatansvar
Det nye datasystemet vil blant annet gi muligheter til målbare resultater. Med en såpass desentral organisasjon er ikke hvert team større enn 15 – 20 mann og det skal bli lettere og enklere å måle resultatene på hvert team – ment også som en intern inspirator og skal gi større ansvarsfølelse. De ansatte skal kunne se og påvirke resultatene av sin arbeidsinnsats.

«Tenåring»
Internt er det stor utålmodighet etter å gå eksternt, men Pedersen heller til at man først må lære å krype før man kan gå. Og snart kan de nok løpe også:

– Vi har nådd tenårene. Det er nå vi begynner å bli rampete, sier Pedersen med et smil.

Annonse


Annonse


Annonse