Annonse


Kvinner øker mest

I en enquête foretatt blant ett tusen amerikanske husstander viser det seg at hver femte voksne nå bruker Internett. Det skulle bety at den amerikanske nettbefolkningen teller 40 millioner, en fordobling fra året før. Det er Baruch College-Harris Poll som har utført målingen.

Normalbefolkning
Mest bemerkelsesverdig er imidlertid kvinneandelen. Mens bare 23 prosent av nettbefolkningen var kvinner i september 1995, har denne andelen nå steget til 41 prosent. I det hele tatt er cybernautene i ferd med å gjenspeile den vanlige befolkningen: De unge er for eksempel ikke lenger dominerende, ettersom 45 prosent nå er over 40 år, selv om befolkningsgrupper som fargede og spansktalende ligger milevis etter gjennomsnittet.

Avhengige
En annen og like fersk undersøkelse: ‘The 1997 American Internet User Survey 1997’ (foretatt fra februar til og med april i år) er noe forsiktigere i anslagene på hvor mange som faktisk bruker nettet.

The Emerging Technologies Research Group, som står bak undersøkelsen, opererer også med 40 millioner nettbrukere, man bare 30 millioner av dem faste brukere, dvs. at de betrakter seg som ‘avhengige’ av nettet. De resterende oppgir liten interesse for Internet fordi de synes det er vanskelig å finne frem til den informasjonen de er interessert i.

Annonse


På bekostning av TV
I denne undersøkelsen oppgir annenhver nettavhengig at de bruker Internett daglig. Internettbruken skjer på bekostning av først og fremt TV, men også trykte medier og radio må lide.

Nyheter på topp
Temaene som fenger mest, er fremfor alt nyheter, og da særlig lokalnyheter. Her er interessen noenlunde likt fordelt på menn og kvinner, men ellers tenderer kvinner til å være mer interessert i helse og reisestoff, mens mannlige surfere ikke uventet foretrekker sport. Nederst på listen hos begge kommer musikk.

Banktjenester er det området flest mener de vil benytte når de blir spurt om å se frem i tid. Det viste seg da også at 27 prosent av de faste brukerne allerede hadde foretatt innkjøp på nettet, og at 39 av disse igjen hadde foretatt kjøpet ved å klikke på en annonse.

Annonse