Arkiv

Annonse


ABB satser på synergi

ArkivIntelligens utover ren kabling – dette er oppskriften på ABB vei til totalleverandør, ifølge direktør Kjell Stamnes, adm. direktør i ABB Installasjon.

Ekspansjon
– Bakgrunnen for at vi har opprettet akkurat denne virksomheten er vårt ønske om å ekspandere virksomheten, sier han. – Som el-entreprenør ønsker vi å dra veksler på hele konsernet. Nærheten med andre leveranseområder vil gi synergieffekter.

Nettverksløsninger
Den nye divisjonen var et faktum 1. mars i år. Rundt regnet i underkant av 200 av ABB Installasjons i alt 1900 ansatte sorterer inn under nyskapningen, som er landsdekkende organisert i en matriseorganisasjon.

Divisjon IT-netts strategi retter seg inn mot tre områder: Datanettverk, telefoni og dataservice. En av innfallsportene er ønsket om å utvide en virksomhet som datakabling, hvor bedriften allerede har lang erfaring, til å omfatte nettverksløsninger. Og fordi tradisjonell installasjonsvirksomhet blir mer prisutsatt, ser selskapet en klar dreining over på mer kunnskapsbasert virksomhet – kort sagt et skritt mot veien til å bli en total kommunikasjonsleverandør.

Annonse


Kunnskapsorientering
Det er sluttbrukeren som står i fokus. Med ny divisjon ønsker bedriften å fremstå som en ‘samtalepartner for kunden’, som Stamnes uttrykker det. En større kunnskaps- og løsningssorientering skal prege bedriften.

– Det er her pengene ligger i et sterkt voksende marked, sier Stamnes.

Den kritiske faktoren, ja den er her som andre steder: Mangelen på kompetanse. Stamnes regner med å doble virksomheten frem til årtusenskiftet, med tilhørende økning av antall ansatte.

Intelligente bygg
Totalkonseptet gjenspeiles av den teknologiske utviklingen hvor for eksempel intelligente bygg står sentralt. I tråd med nye sikkerhetsløsninger vil fjernkontroll av bygg smelte sammen med nettverksløsninger hvor Stamnes mener utviklingen ligger til rette for å utnytte totaliteten i hele ABB-konsernet.

Dataservice
Men også dataservice blir en viktig virksomhet for den nye divisjonen. Dette innbefatter alt fra verkstedservice på PCer, skrivere og elektroniske komponenter til systemservice på servere. Dette bygger på en virksomhet som går tilbake til 80-tallet og som omfattet produktnøytral service.

– Si gjerne at vi har utviklet den opprinnelige tredjepartsservice til dataservice. I dette eksemplet er også telefoni innbefattet. Det er viktig for totaliteten. Med andre ord får vi en kompetanse og en portefølje som matcher hverandre, sier Stamnes.

Annonse