Annonse


Personsøker redder liv

Systemet er basert på at personalet bærer en liten radiosender og en personsøker med tekst. Hvis en ulykke skjer, kan redningsmannskapene raskt se på den grafiske skjermen hvor mange som befinner seg i anlegget, og hvor de er.

Advarsel
Radiosenderen gir informasjon om hvor personellet befinner seg. Ved hjelp av personsøkeren blir systemet enda sikrere ved at informasjon kan overføres til personalet så de unngår å bevege seg i retning av ulykkesstedet.

Ved ulykker åpnes systemet ved hjelp av kodeord. Kode benyttes for å unngå at personellet skal føle seg unødig overvåket, melder Ascom Tateco i sitt nyhetsbrev Trådløse Nyheter.

Annonse