Annonse


Inmarsat vil konkurrere

Det er generaldirektør i Inmarsat, Warren Grace, som hevder dette overfor Dagens Telecom.

Håndholdt?
De nye satellittene vil ha en funksjonalitet som tillater bruk av “mindre” talebaserte terminaler, i følge generaldirektøren.

Om han med dette mener at Inmarsat har håp om å kunne forbedre spot-beam-antenneteknologien så mye at det vil bli mulig å benytte håndholdte terminaler, kom ikke klart fram.

Aksjeselskap
En satsning som den Grace skisseres vil bli svært kostnadskrevende. For å hente inn nødvendig kapital ønsker organisasjonen, som i dag eies av nasjonale televerk, å bli omdannet til et ordinært aksjeselskap. Det kan tidligest skje i første kvartal 1998.

Annonse


Konkurrere
Med disse planene viser Inmarsat at organisasjonen vil ta opp konkurransen med et økende antall regionale satellittselskaper og med nye globale lavbanesatellittoperatører som Iridium og Global Star.

Etter nærmere et halvt års utsettelse, skjøt Iridium opp de tre første av totalt 76 lavbanesatellitter for to uker siden.

Annonse


Annonse


Annonse