Arkiv

Annonse


Clinton i nettet

ArkivClinton har ikke bare problemer med en føflekk på et strategisk sted. Han har problemer med å få den amerikanske kongressen til å svelge planene om neste generasjons supernett.

Det er flere grunner til dette. Amerikanske politikere mener at prosjektet skiller seg lite ut fra den forskning som amerikanske universiteter allerede driver og som gjerne kalles Internet2.

Kampsak
Under presidentkampanjen var en av Clintons valgsaker at USA skulle satse på et moderne nett med tusen ganger større kapasitet enn dagens. Han lovet at amerikanske myndigheter skulle bruke 700 millioner kroner årlig de neste fem årene for å nå målet.

Motstand
Et problem for Clinton er at disse pengene skulle hentes ved en omfordeling av dagens ressurser. Dette møter naturligvis motstand fra dem som frykter at deres prosjekter vil tape i kampen om midler. I representantenes hus er forskningsbudsjettet vedtatt, og i det uttrykkes det klart at det ikke skal satses på Clintons nettplaner.

Annonse


By mot land
Et annet problem er at 28 amerikanske senatorer kritiserer sammensetning av komiteen som skal vurdere planene for det nye nettet. Kritikerne er fra begge partier og kommer fra stater som har landbruk som viktigste næring. Senatorene peker på at medlemmene i komiteene bare kommer fra åtte stater, og frykter at dette vil skinne gjennom i et forslag.

I følge Reuter vil nå flere av den amerikanske presidentens dyktigste medarbeidere jobbe for å få senatet til å støtte planene når de skal drøftes tirsdag.

På skoleplanen
Når det gjelder det konkurrende prosjektet, Internet2, skal mer enn 100 universiteter og utdanningsinstitusjoner ha blitt enige om å bruke 350 millioner kroner for å få et raskere nett. De satser også på å få økonomisk støtte fra næringslivet.

Annonse