Annonse


Byråkrat til Statskonsult

Sosialøkonomien Blålid (50), som nå blir en av de viktigste støttespillerne for planleggingsminister Bendik Rugaas, kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet. I nesten 20 år har han arbeidet i forskjellige byråkrat-funksjoner i departementene.

Erkebyråkrat?
Siden 1990 har han vært ekspedisjonssjef i Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Kommunal- og arbeidsdepartementet, hvor han blant annet har hatt hovedansvaret for det juridiske rammeverket i forbindelse med arbeidsmiljø- og sikkerhetsspørsmål.

Avdelingen styrer etater som Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidsforskningsinstituttet, Arbeidsretten Riksmeklingsmannen, med mer.

Nyttig erfaring
Blaalids erfaring er altså annerledes enn det man kanskje venter seg av en leder for Statskonsult. På den annen side kan erfaring fra denne type virksomhet være en fordel i den nye jobben. Statskonsult skal i tillegg til statlig IT-utvikling også ha et hovedansvar for de store endringene i departementsstrukturen som det er meningen at gjennomføre.

Annonse


Endringsledelse
– I Jon Blaalid får Statskonsult en direktør med solid bakgrunn som leder og omfattande erfaring fra statsforvaltningen, sier selvsamme Rugaas i en pressemelding.

– Det er også verdifullt at Blaalid fra sin tid i Handelsdepartementet og Utanriksdepartementet har erfaring med modernisering og endringsledelse i fusjon av to organisasjoner med ulik kultur, ved siden av omfattende internasjonal erfaring og erfaring fra forhandlingar på høyt nivå, sier Rugaas.

Annonse


Annonse


Annonse