Annonse


Tørrfisk på nett

– Et problem for tørrfiskprodusentene har vært å vite hvor mye fisk som blir hengt fra dag til dag, sier bedriftsrådgiver Dag Hansen til Dagens Telecom. Han er tilknyttet Nordland Fiskeriutviklingssenter (Nofus).

Grafisk gjengivelse
– Tørrfiskprodusentene skal via Intranettet kunne få grafisk bilde av produksjonen.

– Da kan produsentene se om det lønner seg å henge ytterligere kvantum eller om de bør bremse på produksjonen for å holde prisene oppe.

Egne data
Det er produsentene som selv skal legge inn data om hengt kvantum i Intranettet.

Annonse


Ved hjelp av enkel koding skal de daglig legge inn hvor mye og hvor stor fisk som er hengt.

For gammel info
– Det legges i dag ut data om tørrfiskproduksjon via internettsidene til Eksportutvalget for fisk. Problemet med disse dataene er at de er 14 dager gamle når de er tilgjengelige.

Prisinformasjon
Finnmarksforskning har vært inspirator i jobben for å få til Intranettet. De har foreslått at vi kobler oss opp mot Eksportutvalgets daglige data for tørrfiskomsetning.

Da kan produsentene holdes løpende orientert om priser på markedet.

Intranett best
– Vi ønsker å lage en Intranettløsning for å hindre at kundene, som hovedsakelig er italienere, skal få tilgang til våre data, sier Hansen.

Omsetning via Internett
– Vi planlegger også å legge opp Internettsider som er åpne for kundene våre. Her planlegger vi et slags børssystem, hvor italienerne kan se data på partier som legges ut for salg, sier Dag Hansen.

Annonse


Annonse


Annonse