Annonse


Tele Danmark trimmes

Tele Danmark har ikke oppgitt hva dette tilbudet kan koste bedriften. Og ønsket torsdag heller ikke å svare etter spørsmål fra den danske finansavisen Børsen.

Avtale
I en felles melding fra Tele Danmark og Telekommunikationsforbundet, heter det at partene er blitt enige om en ordning med frivillig slutt mot et vederlag. Av Tele Danmarks 16.000 ansatte er 2.100 over 55 år.

Nye kvalifikasjoner
Tele Danmarks vil si opp 2.500 av dagens ansatte før midten av 1998. Samtidig skal 500 med andre kvalifikasjoner ansettes. 4.000 av selskapets medarbeidere skal etterutdannes for å bedre kvalifikasjonene.

Tjenestemenn i Tele Danmark får to ekstra pensjonsår i opptjening og en økonomisk ytelse frem til de fyller 67 år, heter det i en melding fra TeleDanmark. Andre ansatte får inntil åtte måneder i lønn avhengig av hvor lenge de har vært ansatt.

Annonse


Annonse


Annonse