Annonse


Strategi-rot

«…som har til hensikt å forene kravene til markedsforandring og kostnadseffektivitet med en så sterk fornyelses- og omstillingsevne som mulig.”

Dette står å lese i Telenor Mobils ferske årsberetning for 1996, i avsnittet som forklarer årsaken til at Telenor Mobilnett 1. september i fjor ble skapt som egen nettdivisjon i selskapet. “Telenor Mobilnett vil bli utskilt fra Telenor Mobil som et eget aksjeselskap våren 1997, men delingen fungerer regnskapsmessig fra 1. januar 1997,” står det i den samme meldingen, skriver ukeavisen Telecom Revy.

Forblir ett selskap
Nå, mindre enn seks måneder senere, er hele etableringen av det nye aksjeselskapet utsatt i minst ett år – antakelig mer enn det. Telenor Mobilnett forblir i Telenor Mobil, til stor glede blant annet for de salgs- og markedsansvarlige i Telenor Mobil.

Men hvis man skal tolke årsmeldingen bokstavelig, så går nå konsernledelsen i Telenor (som har besluttet dette) tvert imot sin egen organisasjonsmodell, “som har til hensikt å forene kravene til markedsforandring og kostnadseffektivitet med en så sterk fornyelses- og omstillingsevne som mulig.”

Annonse


ansatte på stedet hvil
I mellomtiden står de ansatte tilbake på stedet hvil. Ledelsen, med administrerende direktør Stein Hansen og informasjonsdirektør Grete Ingeborg Nykkelmo i spissen, er vanskelige å få tak i enten man prøver Telenors sentralbord eller deres respektive mobiltelefoner. Det synes uansett klart at de i hvertfall ikke har noen jobb I Telenor Mobilnett for tiden.

Pressemeldinger?
Faktum er at ingen i Telecom Revy kan huske å ha fått noen pressemeldinger fra den nyansatte informasjonsdirektøren (ansatt 14. mars – etter Ski-VM) i den korte tiden hun skal ha vært virksom før det hele ble avblåst. Stein Hansen skal etter sigende være bortplassert på “stand by” i Tyskland og Viag Intercom.

Det må i alle tilfelle være noe annet enn det han hadde ventet da han for et halvt år siden ble administrerende direktør i Telenor Mobilnett. Han kom fra jobb som teknisk direktør i NetCom GSM. Men han hadde lang erfaring fra Telenor før dette, blant annet som forsker og som en av pionerene i utviklingen av GSM-systemet.

Gustads valg
Telenor Mobils tidligere administrerende direktør Kåre Gustad er en annen av dem som vi forgjeves har forsøkt å få tak i. Riktignok har ikke han noe direkte med Telenor Mobil å gjøre i dag – men på den annen side var det uenighet mellom ham og konsernledelsen om deling av selskapet som gjorde at han for et år siden forlot Telenor Mobil.

Gustad overlot sjefsstolen til Stig Herbern, som ble presentert som den mann som var “best egnet til å takle Telenor Mobils nye rolle som tjenesteleverandør”.

Bølge-strategi
Nå er det altså klart at Herberns jobb også i fremtiden vil omfatte mobilnettet – ikke bare mobile tjenester. Det som ikke er klart, er om Gustad gråter eller ler over det som er skjedd og over Telenors svært så bølgeformede mobilnett-strategi.

Se også:
EØS? Her også?
Kutter Mobilnett