Annonse


Nytt posttilsyn

Første juni skifter Statens Teleforvaltning navn til Post- og teletilsynet. Den nye postloven, som trer i kraft en måned senere, stiller krav om konsesjon og registreringsplikt for alle aktører i det norske postmarkedet. Det nye tilsynsorganet skal påse at alle aktørene i postmarkedet oppfyller kravene i den nye loven.

Avgiftsfinansiert
Reguleringen på postmarkedet er en parallell til de siste års utvikling på telemarkedet, of det har således vært naturlig å integrere det nye tilsynsorganet inn i Statens Teleforvaltning. Avdelingen for posttilsyn skal bygges opp med fem ansatte og finansiere sin virksomhet ved gebyrer og avgifter fra aktørene.

Servicekrav
Tilsynsorganet skal påse at Posten oppfyller lovens krav om service og at det ikke skjer noen form for kryssubsidiering fra Postens enerettsområder til andre deler av Postens virksomhet. Videre skal Post- og teletilsynet følge opp virksomheten til andre postaktører, som drosjesentraler og budfirmaer som omfattes av det nye regelverket.