Arkiv

Annonse


Nera-avtale med Innova

ArkivInnova designer, produserer og markedsfører digital aksessradio i frekvensområdet 13 Ghz til 38 Ghz. Produktene kan benyttes både av mobiltelefonioperatører og av selskaper som ønsker å etablere sitt eget lukkede nettverk.

Bredere produktspekter
Innovas kompetanse og produktspekter kompletterer Neras egen kompetanse på området.

Gjennom avtalen med Innova får Nera utvidet bredden i sitt produktspekter betydelig. Nera har nå et langt bedre grunnlag for å gjennomføre sin satsning på aksessradio, en satsning som ble innledet i 1995, i følge seksjonssjef Einar Fossberg i Neras radiolinjedivisjon.

Luton
All Neras produksjon av aksessradio skal skje i fabrikkanlegget i Luton i England.

Markedspotensialet for aksessradio antas å ligge rundt 3.000 anlegg årlig, anslår markedsansvarlig Arnfinn Tveit.

Annonse


Annonse


Annonse